brosh-bniya

תחומי עיסוק של ברוש-בניה

בניית בתים – משלב חפירת המרתף, שלד, גמרים, פיתוח – עד מפתח

ייעוץ אדריכלי ועיצוב פנים

מבני ציבור

שיפוצי דירות ובתים – הריסה, אינסטלציה, חשמל וכל עבודות הגמר – עד מפתח

אפשרות לעסקת הכל כלול

שדרוג והשבחת דירות ועסקים

אפשרות לעסקת הכל כלול:

תכנון, הוצאת היתר בניה, עיצוב,
ביצוע, תיקצוב הפרוייקט וניהול לו"ז מדוייקים, הוצאת טופס 4 ואיכלוס
אחריות מלאה על כל שלבי העבודה, תהליכים וחומרים לפי התקן הישראלי